Binnen Ter Steege Groep, waar Reginox onderdeel van is, volgen we de richtlijnen afgegeven door het RIVM. Dat betekent dat we onze medewerkers adviseren zo veel mogelijk thuis te werken als hun functie dit toelaat.

Heeft u of heb jij een afspraak bij ons? Wij adviseren zo veel mogelijk afspraken uit te stellen of elkaar te spreken via (video)bellen. Neem eerst contact op met uw/jouw contactpersoon om te overleggen of jullie afspraak doorgaat en zo ja op welke wijze.

Laten we er samen voor zorgen dat we al het mogelijke doen om verspreiding van het virus te voorkomen.