Maatschappelijk
Verantwoord 
Ondernemen

Reginox produceert met oog voor mens en natuur
Wie een spoelbak of werkblad van Reginox koopt, werkt mee aan verantwoorde productie. Op allerlei manieren houden wij als fabrikant namelijk de toekomst van mens en milieu in het oog.

Rvs is het meest gebruikte materiaal bij Reginox. Dit materiaal bestaat voor 90% uit gerecycled staal, dat we gebruiken voor de productie van spoelbakken en werkbladen. Staal dat overblijft uit de productie, keert voor zo'n 98% terug in de maatschappij dankzij inzameling en hergebruik.

VERANTWOORD
OMGAAN MET
HOUT EN PAPIER

Reginox is FSC gecertificeerd: dit betekent dat wij een verantwoord houtbeleid voeren en dat we zorgen dat het bos weer aangeplant wordt. Jaarlijks worden we d.m.v. een audit hierop gecontroleerd.

MEER HERGEBRUIK
MINDER ENERGIE

Reginox is al jaren bezig om het energiegebruik te verminderen. Dit doen wij door bijvoorbeeld koelwater van persen te hergebruiken, energiezuinige motoren aan te schaffen, elektrische auto’s te gaan rijden, ledverlichting te plaatsen, energiezuinige verwarmingsketels aan te kopen en de verwarming in de productiehallen centraal en digitaal aan te sturen. Het verminderen van energiegebruik is tevens een doelstelling die de Ter Steege Holding (waar Reginox onderdeel van is) in het MVO programma heeft opgenomen.

OPLEIDINGS-
CENTRUM
REMO

In samenwerking met een aantal andere grote bedrijven in Rijssen is REMO opgestart. Dit is een opleidingscentrum voor diverse technische scholingen. Leerlingen worden twee dagen per week bij de aangesloten bedrijven geplaatst. De overige dagen volgen ze de opleiding bij het opleidingscentrum. Aan het einde van het traject wordt de leerling een contract aangeboden door het bedrijf waar hij of zij de opleiding heeft gevolgd.

MENSEN MAKEN HET
MOGELIJK

Maatregelen voor verantwoord materiaal- en energiegebruik werken mee aan het behoud van de aarde en voor mensen op langere termijn. Maar ook voor onze húídige medewerkers, die samen voor de kwaliteit zorgen, stellen wij ons sociaal op. Dat komt naar voren in onder meer:

  • het veilig werken (zeggenschap, 9001-certificaat)
  • het beleid rondom ziekte (doorbetalen en wachtlijstbemiddeling)
  • het aanzetten tot meer vitaliteit (bewegen en bedrijfsfysiotherapie)
  • ruimte voor ontwikkeling & opleiding

AFVAL
RECYCLING

Reginox doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij produceren verantwoordelijk. De materialen bestaan voor 90% uit gerecycled staal. Ca. 98% keert terug in de maatschappij  door inzameling en hergebruik. Vanaf 2011 komt al het hout uit verantwoordelijk beheerde bossen. Kartonnen verpakkingsmateriaal voor onze producten bestaat uit 80% gerecycled materiaal. 95% van al het papierafval keert terug als nieuw karton of papier. De komende 3 jaar gaat Reginox proberen 15% minder gas en elektriciteit te gebruiken.